Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowało Prezydium KR PIIB

11.01.2019

9 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia zapoznano się m.in. z pracami legislacyjnymi dotyczącymi inżynierów budownictwa, udziałem PIIB w targach „Budma 2019” oraz przebiegiem i wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

 

Pierwsze w 2019 r. obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził Zbigniew Kledyński – prezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR PIIB zapoznano się z prezentacją dotyczącą funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz korzystania przez członków PIIB z usług dostępnych na krajowym portalu w minionym roku. Na koniec 2018 r. do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należało ponad 117 tys. osób. Najliczniej była reprezentowana grupa wiekowa w przedziale 56–65 lat i systematycznie zwiększała się liczebność osób w wieku od 36 do 45 lat. Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, omawiając dane statystyczne dotyczące PIIB, zwrócił szczególną uwagę na korzystanie przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB w ubiegłym roku, np. z Serwisu Budowlanego skorzystało średnio 22,1% członków, natomiast z elektronicznej biblioteki norm PKN – 41,15%.

Na temat prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa mówił Z. Kledyński. Prezes PIIB podkreślił, że trwają prace w Senacie RP związane z wprowadzeniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Orzeczenie to wymaga wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczeń. Zmiana może polegać na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych. Zmiany te powinny być wprowadzone do 12.02.2019 r.

 

 

– Jeśli nastąpiłyby opóźnienia legislacyjne, wówczas będzie obowiązywała nadal ustawa Prawo budowlane w jej aktualnym brzmieniu, a rozporządzenie straci moc. W takiej sytuacji kandydaci starający się o uprawnienia budowlane będą mogli składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, ale izby – zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów RP – nie będą dysponowały odpowiednią podstawą prawną, aby je skutecznie nadawać. Dziś taka sytuacja jest czysto hipotetyczna – podkreślił Z. Kledyński.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube