Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

W styczniu zakończyliśmy obwodowe zebrania wyborcze

07.02.2018

Od października 2017 r. do końca stycznia 2018 r. odbywały się w okręgowych izbach inżynierów budownictwa obwodowe zebrania wyborcze. Wybrani delegaci wezmą udział w zbliżających się okręgowych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych, w czasie których zostaną wybrane władze na najbliższą kadencję przypadającą na lata 2018-2022.

Od końca stycznia 2018 r odbyło się ponad 200 obwodowych zebrań wyborczych w kraju, podczas których wybrano delegatów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Do udziału w nich zostali zaproszeni wszyscy czynni członkowie samorządu zawodowego zgodnie ze stanem liczebnym na dzień 31 sierpnia 2017 r. Z kolei do 21 kwietnia 2018 r. we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbędą się okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, w czasie których zostaną wybrani przewodniczący okręgowych rad i członkowie: okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegaci na XVII Krajowy Zjazd PIIB. Będą oni mieli duży wpływ na działalność okręgowych i krajowej izby oraz przyszłość samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Prezentujemy krótkie informacje z przebiegu obwodowych zebrań wyborczych w sześciu okręgowych izbach: kujawsko-pomorskiej, lubelskiej, podkarpackiej, podlaskiej, pomorskiej i warmińsko-mazurskiej.

Organizowanie obwodowych zebrań wyborczych w Kujawsko-Pomorskiej OIIB wyznaczono zakończyć do 19 stycznia 2018 r. Do 14 stycznia br. cykl zebrań był na półmetku i odbyło się ich 7 z 14. Mimo to, można było już odnotować pewne tendencje. Przede wszystkim frekwencja nie była zbyt wysoka (średnia we wszystkich zebraniach odbytych do 14 stycznia br. to 5% uprawnionych do głosowania). W zebraniach uczestniczyli głównie członkowie KUP OIIB zainteresowani kandydowaniem na delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy, który odbędzie się 14 kwietnia br. Wśród tematów poruszanych w dyskusjach powtarzały się dwie kwestie. Po pierwsze: zasadność organizowania Dni Budowlanych we wszystkich większych ośrodkach województwa, a nie tylko obchodów centralnych w Bydgoszczy. Generalnie wszyscy byli za utrzymaniem dotychczasowej formuły. Po drugie: członkowie prosili o wyjaśnienie wątpliwości w kwestii zmniejszenia stawek odszkodowań z ubezpieczenia NNW. Na każdym zebraniu mówiono także o jubileuszu 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, którego absolwentami jest wielu członków KUP OIIB.

 

Zebranie w Kujawsko-Pomorskiej OIIB

 

W Lubelskiej OIIB zaplanowano 19 obwodowych zebrań wyborczych, które rozpoczęto w listopadzie 2017 r. Członków lubelskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w kadencji przypadającej na lata 2018-2022 na okręgowych zjazdach ma reprezentować 106 delegatów. Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady LOIIB wyznaczono 4 obwody wyborcze w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Do 12 stycznia br. włącznie odbyło się 16 zebrań, na których wybrano 89 delegatów. Ostatnie zebranie wyborcze wyznaczono na 25 stycznia br. w Zamościu. We wszystkich zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Okręgowej Rady.

Członkowie Lubelskiej OIIB w czasie zebrań interesowali się tematami dotyczącymi m.in. podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkoleń e-learningowych jako jednej z form pogłębiania wiedzy. Zainteresowani byli także możliwością rozszerzania uprawnień budowlanych oraz dodatkowymi ubezpieczeniami poza obligatoryjnym ubezpieczeniem OC.

 

Zebranie w Lubelskiej OIIB

 

W Podkarpackiej OIIB ustalono 21 obwodów wyborczych, w których zostanie wybranych 140 delegatów. Pierwsze dwa zebrania odbyły się 23 listopada 2017 r. w Lesku i Ustrzykach Dolnych. Do 14 stycznia br. odbyło się 18 zebrań, na których wybrano 80 delegatów (w tym 30 nowych, wybranych na delegatów po raz pierwszy). Frekwencja wyborcza wahała się od 11,4 do 34,8% i wynosiła średnio 19,2%. Ostatnie z zebrań w Podkarpackiej OIIB wyznaczono na 17 stycznia br. w Rzeszowie.

W czasie dyskusji podczas zebrań przeważały wnioski dotyczące organizowania spotkań integracyjnych, szkoleń, prenumeraty czasopism technicznych, a także zorganizowania w PDK OIIB, wzorem innych izb z południowej części kraju, zawodów narciarskich - mistrzostw PDK OIIB.

 

Zebranie w Podkarpackiej OIIB

 

Liczący 3630 członków podlaski samorząd inżynierów budownictwa na zjazdach V kadencji reprezentować będzie 109 delegatów. W Podlaskiej OIIB ustalono, że zebrania obwodowe będą odbywać się w okręgu białostockiej siedziby samorządu (6) - zgodnie z podziałem na branże - oraz odrębnie, w dwóch obwodach wyborczych, przypisanych do punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Do 15 stycznia br. odbyły się 4 zebrania wyborcze, na których dokonano wyboru 55 delegatów. W trakcie zebrań wyznaczeni reprezentanci Okręgowej Rady przedstawiali ostatnie działania samorządu w formie prezentacji medialnych. Poruszano również temat zmian dotyczących zawodu inżyniera i przepisów regulujących proces budowlany, który spotkał się z dużym zainteresowaniem osób obecnych na spotkaniach.

Szkoda, że ogólna frekwencja nie jest zbyt wysoka, gdyż zebrania wyborcze są okazją do bezpośredniego spotkania członków samorządu z władzami izby, wyrażenia swoich oczekiwań wobec samorządu oraz poruszenia różnych tematów w otwartej dyskusji.

 

Zebranie w Podlaskiej OIIB

 

Obwodowe zebrania wyborcze w Pomorskiej OIIB zaplanowano od 9 do 23 stycznia br. w okręgach wyborczych: w Gdańsku i Słupsku. Na okręgowych zjazdach członków pomorskiej izby ma reprezentować 114 delegatów. W Gdańsku zaplanowano wybór 101 delegatów, a w okręgu słupskim - 13 delegatów.

Do 12 stycznia br. odbyły się trzy zebrania wyborcze w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz wyburzeniowej, na których zostało wybranych 54 delegatów. Kolejne spotkania wyborcze obejmowały branże: instalacje sanitarne, budownictwo wodno-melioracyjne, instalacje hydrotechniczne, elektryczne, budownictwo telekomunikacyjne, drogowe, mostowe i kolejowe. Ostatnie zebranie wyborcze, obejmujące głosowanie i wybór delegatów ze wszystkich branż, zaplanowano w Słupsku (23 stycznia br.).

 

Zebranie w Pomorskiej OIIB

 

W Warmińsko-Mazurskiej OIIB do 12 stycznia br. odbyły się zebrania wyborcze w 9 okręgach na 14 zaplanowanych. Wybrano w nich 38 delegatów na 120 zatwierdzonych. Okręgi zostały ustalone w miastach na prawach powiatów. Frekwencja wynosiła 14,33%.

Najczęściej poruszane tematy w czasie zebrań dotyczyły m.in. kontynuowania cyklicznych spotkań z członkami izby, na których są oni informowani o zmianach przepisów dotyczących wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Podkreślano, że jest to także okazja do lepszego zapoznawania się z bieżącą działalnością izby i PIIB oraz integracji. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej OIIB zwracali również uwagę na zwiększenie liczby szkoleń dotyczących zmian w przepisach. Szkolenia takie powinny odbywać się z udziałem samorządowców i pracowników urzędów związanych z budownictwem, aby ułatwić współpracującym ze sobą podmiotom interpretacje tychże przepisów. Dla lepszej łączności pomiędzy członkami i władzami izby postulowano wyznaczenie „lidera miejscowego", wywodzącego się z delegatów na zjazdy okręgowe.

 

Zebranie w Warmińsko-Mazurskiej OIIB

 

Tegoroczne zjazdy sprawozdawczo-wyborcze rozpoczną się już 24 marca zjazdem w Opolskiej OIIB. Pozostałe okręgowe izby inżynierów budownictwa zaplanowały swoje zjazdy w kwietniu. Wybrani podczas obwodowych zebrań wyborczych delegaci wezmą udział w zjazdach oraz zdecydują, kto zostanie wybrany i będzie działał w organach statutowych okręgowych izb.

 

(Opracowała Urszula Kieller-Zawisza na podstawie materiałów Mariana Zdunka z Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Joanny Konop z Pomorskiej OIIB, Moniki Urban-Szmelcer z Podlaskiej OIIB, Leszka Kaczmarczyka z Podkarpackiej OIIB, Piotra Gajdowskiego i Renaty Staszak z Kujawsko-Pomorskiej OIIB)

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube