Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

08.05.2018

W Hotelu IBIS we Wrocławiu 21 kwietnia br. odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uczestniczyło w nim 144 ze 152 delegatów.

Zjazd otworzył ustępujący przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała, witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe. Podziękował także za współpracę wszystkim osobom uczestniczącym w pracach izby w mijającej kadencji.

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na jego przewodniczącego delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 95% delegatów i zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Wybrano także komisje: wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

 

Janusz Szczepański, przewodniczący Rady DOIIB

 

Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w roku 2017 przedstawił Eugeniusz Hotała. Podkreślił, że wszystkie działania Rady DOIIB skierowane były na realizację strategicznych celów przyjętych na początku kończącej się kadencji - dbałości o stałe podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochrony interesów zawodowych członków samorządu, dbałości o należyte wykonywanie zawodu zaufania publicznego oraz działań na rzecz członków DOIIB. Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Po dyskusji, która dotyczyła przede wszystkim sprawozdania Okręgowej Rady, delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili Okręgowej Radzie absolutorium.

 

 

 

Po krótkiej dyskusji przyjęto również projekt budżetu na rok 2018. Rozpoczęła się wyborcza część zjazdu. Delegaci wybrali Janusza Szczepańskiego na przewodniczącego Rady DOIIB, Antoniego Szydłę na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krzysztofa Schabowicza na przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Zbigniewa Wnęka na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Władysława Juchniewicza na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatora. Wybrano również członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, a także delegatów na Krajowy Zjazd.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 20 wniosków zgłoszonych przez delegatów. W głosowaniu zdecydowano o odrzuceniu 1 wniosku i skierowaniu 7 wniosków do organów krajowych. Radę DOIIB zobowiązano do rozpatrzenia 12 wniosków.

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia: Piotr Rudy

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube