Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Opolskiej OIIB

16.04.2018

W Prószkowie k/Opola 24 marca br. obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zjazd otworzył Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Rady, który powitał delegatów i gości, a także podsumował działalność okręgowej izby w upływającej kadencji.

W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych. W głosowaniu jawnym wybrano Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący - Piotr Rybczyński, zastępcy przewodniczącego - Henryk Milewski i Robert Respondek, sekretarze - Celina Grzelak i Jolanta Warczok.

Wręczono honorowe odznaki PIIB: złotą otrzymali Halina Kaniak, Joanna Krzystek oraz Ryszard Karwasiecki, zaś srebrne - Małgorzata Baranowska, Jolanta Warczok, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Głębocki, Witold Isalski, Krzysztof Panek oraz Robert Respondek. Następnie Adam Rak przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w 2017 r. Wykonanie budżetu za 2017 r. oraz projekt budżetu na rok 2018 omówił skarbnik Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów kolejno zaprezentowali: Wiktor Abramek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (za 2017 r.), Andrzej Duda, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (za 2017 r. oraz w latach 2014-2018), Zbigniew Pastuszka, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator (za 2017 r. oraz w latach 2014-2018), Rafał Porada, zastępca przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej (za 2017 r.). Zjazd w formie uchwał przyjął powyższe sprawozdania, a także uchwalił budżet OPL OIIB na 2018 r.

 

Wyróżnieni Złotą Odznaką Honorową PIIB

 

Zjazd udzielił też absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2017 r. Podjęte zostały uchwały o liczebności poszczególnych organów, a następnie dokonano wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady, którym został Adam Rak. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Rafał Porada, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - Wiktor Abramek, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - Maria Mleczko-Król. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatorem został Zbigniew Pastuszka. Wybrano również składy osobowe poszczególnych organów statutowych.

 

 

Delegaci przyjęli Ramowy program działania w kadencji obejmującej lata 2018-2022, który wraz z przyjętymi wnioskami stanowić będzie wytyczne do działalności na całą nową kadencję. Wśród głównych działań należy wymienić: umacnianie rangi zawodu inżyniera budownictwa i wzrost jego prestiżu, zapewnienie pomocy w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego członków izby, efektywną współpracę izby z regionalnymi władzami państwowymi, samorządu wojewódzkiego, administracją architektoniczno-budo- walną, nadzorem budowlanym, uczelniami, szkołami średnimi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, izbami gospodarczymi oraz innymi samorządami zawodowymi.

 

Renata Kicuła

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube