Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Międzynarodowe Seminarium Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych

19.12.2013

24 września 2013 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyło się międzynarodowe seminarium, poświęcone szeroko rozumianej problematyce zagospodarowania terenów zalewowych i skutecznej obronie przyległych terenów przed powodzią.

Liczne powodzie w Polsce stanowiły inspirację dla zorganizowania tego seminarium przez Polski Komitet Geotechniki, Wielkopolską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i firmę HEBO Poznań Sp. z o.o. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Z. Młynarek, a skład komitetu uzupełnili: prof. dr hab. inż. Z. Lechowicz, mgr inż. J. Stroński, prof. dr hab. inż. W. Buczkowski, dr inż. D. Pawlicki, dr hab. J. Wierzbicki, mgr inż. J. Witczak, przedstawiciel firmy Huesker Synthetic GmbH z Niemiec – dr inż. J. Sobolewski.

Ze względu na szerokie spektrum zagadnień, które łączyły się z tematem seminarium, wzięli w nim udział przedstawiciele administracji państwowej m.in. z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także projektanci z biur projektowych z Poznania i Warszawy. Duże zainteresowanie wzbudziło seminarium w środowisku naukowym, które było reprezentowane przez naukowców i inżynierów geotechników z Białegostoku, Warszawy, Gdańska, Poznania, Gliwic, Bydgoszczy, Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry, a także z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy, który reprezentował dyrektor instytutu prof. dr hab. L. Rafalski. Na zaproszenie prof. Z. Młynarka głównym wykładowcą seminarium był prof. dr inż. d.hc H. Brandl z Uniwersytetu Technologicznego w Wiedniu. Sylwetkę prof. H. Brandla przedstawił prof. Z. Młynarek, akcentując takie osiągnięcia prof. Brandla, jak: opublikowanie 550 publikacji, wygłoszenie ponad 500 tzw. invited lectures, udział w opracowaniu ponad 4000 projektów, pełnienie funkcji Prezydenta na Europę w International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). Prof. H. Brandl wykładał w 96 krajach.

 

Otwarcie seminarium przez mgr inż. J. Strońskiego – przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Seminarium rozpoczęło się wykładem prof. Brandla pt. „Groble i wały przeciwpowodziowe jako ochrona przeciwpowodziowa (łącznie ze środkami obronnymi podczas powodzi)”. Prof. Brandl omówił cechy powodzi, objawy uszkodzeń grobli i wałów przeciwpowodziowych, które zostały udokumentowane zdjęciami oraz wykresami. Szczególną pozycję wykładu stanowiło przedstawienie środków nadzwyczajnych dla ochrony grobli lub wałów brzegowych rzek. Prof. Brandl przekazał, że w Austrii jest prawie 3000 projektów ochrony przeciwpowodziowej w trakcie budowy, projektowania i wstępnego planowania do roku 2015. Za niezwykle ważne należy uznać stwierdzenie, że istotnym warunkiem dla skutecznego łagodzenia skutków powodzi jest kompleksowe kształcenie i szkolenie grup roboczych, składających się z przedstawicieli organizacji grup zawodowych i ochotników.

Referat prof. Z. Lechowicza i mgr. inż. G. Wrzesińskiego pt. „Posadowienie budowli ziemnych na podłożu słabonośnym” stanowił znakomity przegląd badań in situ i laboratoryjnych, jakie należy stosować do rozpoznania właściwości podłoża słabonośnego. Druga część referatu była poświęcona analizie stateczności budowli zimnej posadowionej na podłożu słabonośnym, na etapie projektowania i budowy.

 

Prof. Brandl odbiera gratulacje po wygłoszonym wykładzie

 

Prof. Z. Młynarek i dr inż. S. Gogolik w referacie „Moduły ściśliwości i odkształcenia z badań SCPTU i SDMT dla projektowania budowli ziemnej” przedstawili nowe, ale już stosowane w Polsce badania sejsmiczne typu sondowanie statyczne SCPTU i dylatometryczne SDMT. W drugiej części referatu podane zostały formuły umożliwiające wyznaczenie modułu ścinania G0, a także modułu ściśliwości odpowiadającemu modułowi edometrycznemu dla różnych gruntów z obszaru Polski.

Mgr inż. J. Witczak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, w referacie pt. „Problematyka powodziowa na obszarze Wielkopolski”, przedstawił rys historyczny zdarzeń powodziowych na terenie Wielkopolski od roku 1979, a także rolę zbiornika Jeziorsko w gospodarce wodnej.

Dr J. Sobolewski – przedstawiciel firmy Huesker Synthetic GmbH, w referacie pt. „Wzmocnienia podłoża słabonośnego dla posadowienia budowli ziemnych” omówił koncepcje wzmocnienia podłoża, ale wiodącą tematyką była metoda tzw. „GEC-Textile Encased Columns”, wykorzystana w bardzo trudnych warunkach dla posadowienia nasypu autostrady A2 na kolumnach GE w miejscowości Łagowo-Jordanowo. Końcowy fragment seminarium stanowiła bardzo ożywiona i merytoryczna dyskusja. W seminarium uczestniczyły 83 osoby, które podkreśliły wysoki poziom seminarium i bardzo koleżeńską atmosferę. Prof. Z. Lechowicz podczas zamknięcia seminarium stwierdził, że „seminarium jest przykładem bardzo dobrej współpracy w Wielkopolsce pomiędzy Polskim Komitetem Geotechniki, Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Organami Administracji Państwowej”.

 

prof. dr hab. inż. Z. Młynarek

mgr inż. J. Stroński

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube