Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

06.02.2017

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się 11 stycznia, prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB.

Na początku uczestnicy zapoznali się z przebiegiem i wynikami XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które zaprezentował Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

- Do testu XXVIII sesji egzaminacyjnej zostało dopuszczonych 3689 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast zdawało 3259 osób, w tym 456 w trybie poprawkowym. Należy zauważyć, że do tej sesji złożono 3026 nowych wniosków. Egzamin ustny zdawały 3574 osoby, w tym 758 w trybie poprawkowym - zauważył Marian Płachecki. - Uprawnienia budowlane w tej sesji uzyskały 2694 osoby.

 

Joanna Gieroba, Zbigniew Grabowski

 

Najwięcej uprawnień uzyskali w XXVIII sesji egzaminacyjnej inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1269, w specjalności instalacyjnej sanitarnej - 541, w specjalności instalacyjnej elektrycznej - 375 oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej - 271. Pozostałe specjalności reprezentowały się następująco: inżynieryjna mostowa - 92, inżynieryjna kolejowa obiekty - 57, inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym - 14, inżynieryjna hydrotechniczna - 35, instalacyjna telekomunikacyjna - 40.

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2016 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji, nadano 5512 uprawnień budowlanych. Najwięcej w Mazowieckiej (812), Małopolskiej (625) i Śląskiej (541) OIIB. Podkreślił także, że w latach 2003-2016 złożono 70 228 wniosków, 68 218 osób zdawało egzamin w tym okresie i nadano 58 289 uprawnień budowlanych!

 

Marian Płachecki, Waldemar Szleper

 

W dalszej części obrad A.R. Dobrucki omówił przygotowania do konferencji organizowanej przez PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa - fundamentem zaufania społecznego". Zgodnie z założeniami konferencja odbędzie się 16 marca br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Będzie ją poprzedzała ankieta przeprowadzona wśród członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a jej problematyka związana będzie z wizerunkiem i prestiżem zawodu inżyniera budownictwa oraz przestrzeganiem kodeksu etycznego. W konferencji wezmą udział profesjonaliści, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami. Następnie Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, przedstawił prezentację dotyczącą korzystania przez członków naszego samorządu zawodowego z usług dostępnych na portalu PIIB. Zwrócił uwagę, że członkowie PIIB mają obecnie dostęp do elektronicznych zaświadczeń o przynależności do izby, biblioteki norm PKN, serwisu e-Sekocenbud, Serwisu Budowlanego, serwisu Prawo ochrony środowiska, serwisu BHP i BISTYP oraz szkoleń e-learningowych. Ogółem ponad 100 tys. osób (85,99% członków) posiada już swoje konta w serwisie internetowym PIIB. Ponad 35,5 tys. osób skorzystało w minionym roku z elektronicznej biblioteki norm PKN, co stanowi 30,74% wszystkich członków należących do naszej izby. Z serwisu e-Sekocenbud korzystało 19 380 osób (16,77% ogółu), z Serwisu Budowlanego - 14 628 członków izby (12,66% ogółu), z serwisu Prawo ochrony środowiska - 3387 osób (2,93% ogółu), natomiast z serwisu BHP - 7699 osób (6,66% ogółu). Dodał także, że na stronie internetowej dostępne są obecnie 23 kursy e-learningowe i największą popularnością cieszą się: kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych oraz kosztorysowanie robót budowlanych. A. Kuśmierczyk zwrócił także uwagę, że wraz z początkiem 2017 r. wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu portalu PIIB, z myślą o naszych członkach, aby ułatwić wszystkim korzystanie z niego oraz wykorzystywanie jego szerokich możliwości.

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie oraz zapoznała zebranych z terminami planowanych okręgowych zjazdów sprawozdawczych w 2017 r. Prezydium KR PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich - ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa - ECCE).

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+