Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

XII Sympozjum Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem PSMB

09.12.2013

XII Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” odbyło się w malowniczym Łagowie Lubuskim od 12 do 14 września. Podczas obrad wielokrotnie sięgano pamięcią do lat ubiegłych, wspominając ogromne zasługi prof. Jerzego Ważnego, który sprawował merytoryczny patronat nad wieloma poprzednimi sympozjami PSMB.

Organizatorem XII Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, a współorganizatorami: Komitet Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. W skład Komitetu Honorowego weszli: prof. dr hab. inż. Ewa Dobrowolska – przewodnicząca Komitetu Technologii Drewna PAN, prof. dr hab. Roman Kołacz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Krajewski - dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Skład Komitetu Naukowego był następujący: prof. Wojciech Skowroński –przewodniczący komitetu, dr hab. Krzysztof Matkowski - wiceprzewodniczący, prof. Andrzej Fojutowski, dr Jerzy Karyś, prof. Adam Krajewski, prof. Bartłomiej Mazela, prof. Czesław Miedziałowski, prof. Zygmunt Orłowski, prof. Henryk Stoksik, prof. Władysław Strykowski oraz prof. Zofia Żakowska.

Komitet Organizacyjny działał w składzie: dr Zygmunt Matkowski – przewodniczący, mgr Krystyna Gągała – sekretarz, dr Małgorzata Piotrowska, mgr Krystyna Styrczula oraz mgr Cezariusz Magott.

Obrady otworzył prof. Wojciech Skowroński, zwracając uwagę na bogate, trzystustronicowe materiały konferencyjne, w których zamieszczono prace podejmujące tematy badawcze szczególnie istotne z punktu widzenia zainteresowań członków stowarzyszenia. Przy tym, będąc pod wrażeniem niedawnego pobytu w Japonii i Korei Południowej, pokazał przykłady korozji biologicznej na terenie azjatyckim. Ponadto prof. Ewa Dobrowolska, przedstawiła najważniejsze kierunki działania Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk i zwróciła uwagę na znaczenie podejmowanej problematyki w wybranych referatach sympozjalnych.

W XII Sympozjum PSMB uczestniczyło przeszło 80 osób reprezentujących uczelnie i instytuty badawcze, projektanci i konserwatorzy zabytków, a także wykonawcy robót remontowych i naprawczych, dystrybutorzy materiałów i systemów budowlanych.

 

 

Konferencja ta obejmowała 11 sesji: „Sesję Otwarcia”, „Dyskusję Generalną” (podczas której sformułowano sumaryczne wnioski sympozjalne) i 9 sesji wypełnionych prezentacjami referatów z dyskusją merytoryczną, którym przewodniczyli: prof. prof. Ewa Dobrowolska, Zofia Żakowska, Wojciech Skowroński, Adam Krajewski, Zygmunt Orłowski, Henryk Stoksik, Andrzej Fojutowski, Czesław Miedziałowski oraz dr hab. Krzysztof Matkowski.

Pierwszy referat wygłosiła prof. Ewa Dobrowolska prezentując „Badania właściwości czarnej dębiny”. Badania te, uznane przez uczestników sympozjum za wysoce interesujące, rozwijane były poprzez współpracę z Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, skąd wywodzi się współautor referatu prof. Peter Niemz.

Kolejne referaty swoją treścią wskazywały na to, że nowoczesna mykologia budowlana obejmuje swoim zakresem zespół zagadnień fizyki budowli, technologii drewna i technologii realizacji obiektów wraz z robotami naprawczymi i typowo konserwatorskimi. W tej tematyce mieści się szereg nierozwiązanych do tej pory problemów wilgotnościowych (sensu stricte przepływu ciepła i wilgoci przez materiały kapilarno-porowate), mikrobiologicznych, chemicznych i związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Nadmienić należy, że czterdzieści lat temu – w 1973 r. – odbyło się pierwsze sympozjum Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Na przestrzeni ostatnich 40 lat wiele wydarzyło się w środowisku budowlanym zrzeszonym w walce z korozją biologiczną i ogniem – między innymi odnotowano zmianę nazwy stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (stowarzyszenie już w pierwszych latach istnienia wykazywało się ogólnopolską działalnością), a na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto mocniej akcentować zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego, które zainicjował prof. Andrzej Fojutowski przy ogólnym poparciu członków i władz stowarzyszenia oraz aprobacie dr. Jerzego Karysia – obecnego na sympozjum wieloletniego przewodniczącego PSMB w ubiegłych kadencjach. Priorytetowymi zagadnieniami dla stowarzyszenia są problemy technologii drewna, zawilgocenia budynków i bezpieczeństwa mykologicznego. W związku z tym, w pierwszym dniu obrad sympozjum prof. Wojciech Skowroński zaproponował ustanowienie nagrody im. Jerzego Ważnego, by oddać należną cześć profesorowi - pionierowi polskiej mykologii budowlanej. Propozycja przyjęta została z aplauzem. Nagroda przyznawana będzie przez jury za prace naukowe traktujące o zagadnieniach technologii drewna, ochronie obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją biologiczną, bezpieczeństwie mykologicznym lub pożarowym. Planuje się, że nagroda ta po raz pierwszy zostanie wręczona w 2015 r. podczas obrad XIII Sympozjum PSMB.

 

 

prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube