Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dr inż. Wiktor Abramek

22.04.2011

Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrany na kadencję 2010–2014. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002–2006 oraz 2006–2010. Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1980 r. na Politechnice Wrocławskiej za pracę z zakresu dynamiki żelbetowych kominów przemysłowych, której promotorem był profesor Oswald Mateja. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności budownictwo ogólne w zakresie konstrukcji i ustrojów budowlanych oraz w specjalności konstrukcje betonowe–konstrukcje inżynierskie.

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa i Energetyki w Katowicach oraz w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1, a następnie podczas pracy w biurach projektowych i na budowach w Polsce i Niemczech. Jako pracownik Biura Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych w Gliwicach brał udział w projektowaniu żelbetowego komina wieloprzewodowego Elektrowni Opole. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. W latach 1998–2008 pełnił tam funkcję prodziekana ds. studenckich oraz prodziekana ds. organizacyjnych. Jego obowiązkom dydaktycznym towarzyszy praca naukowa. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowo-technicznych, a także skryptu na temat projektowania konstrukcji żelbetowych. Ponadto, jako doświadczony rzeczoznawca, wykonał przeszło 200 ekspertyz technicznych obiektów budowlanych.

 

Od ukończenia studiów jest zrzeszony w PZITB w Opolu, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika zespołu rzeczoznawców przy zarządzie oddziału. Czynnie angażuje się również w działalność Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zarówno w okręgu opolskim, jak i na szczeblu centralnym. Za swoje zasługi w działalności organizacyjnej oraz na rzecz rozwoju budownictwa i myśli technicznej został wyróżniony Honorową Złotą Odznaką z Diamentem PZITB, Srebrną Odznaką Honorową PIIB, a także resortową Odznaką Honorową za Zasługi dla Budownictwa.

– Jakie inwestycje budowlane na Opolszczyźnie wpłynęłyby pozytywnie na rozwój regionu?

– Województwo opolskie od kilku lat jest regionem o najniższych nakładach inwestycyjnych w Polsce i najmniejszym udziale w generowaniu produktu krajowego. Szansę na poprawę pozycji Opolszczyzny w kraju stwarza nowa inwestycja w PGE Elektrownia Opole. Koszt budowy dwóch bloków energetycznych oraz inwestycji towarzyszących, w tym budowy ciepłociągu na dostawę do Opola 300 MW ciepła oraz dwutorowej linii energetycznej 400 kV, szacuje się na 10 miliardów złotych. Tak duże przedsięwzięcie pociągnie za sobą szereg innych inwestycji, co sprawi, że ogólna wartość nakładów kapitałowych w regionie znacznie wzrośnie. Po zakończeniu budowy bloków 5. i 6. łączna moc zainstalowana w elektrowni wzrośnie z obecnych 1492 MW do około 3300 MW. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie rocznej produkcji energii elektrycznej z obecnego poziomu 7,8 TWh do 20,1 TWh, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownia Opole wyposażona jest w urządzenia ochrony środowiska, spełniające wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, odazotowywania i odpylania spalin oraz hermetyzacji procesów technologicznych w odniesieniu do pylenia odpadów paleniskowych (popiół i żużel). Wszystkie odpady produkcyjne zagospodarowywane są przez przemysł materiałów budowlanych, drogownictwo oraz wykorzystywane do rekultywacji wyrobisk kopalni węgla.

 

Informacje na temat inwestycji pochodzą od PGE Elektrownia Opole.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+