Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych

30.01.2019

Co po weryfikacji właściwości użytkowych?

Kolejnym etapem dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu jest powołanie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), odpowiedzialnej za stałą weryfikację właściwości użytkowych wyrobów zarówno w trakcie, jak i po wprowadzeniu ich do sprzedaży. Zadania ZKP oraz sposób jej funkcjonowania opisują wytyczne zawarte w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Dopiero po wdrożeniu ZKP produkt może zostać oznaczony znakiem CE lub B i wydana będzie dla niego Deklaracja Właściwości Użytkowych, pozwalająca na wprowadzenie go do sprzedaży.

 

Czym jest DWU i co musi zawierać?

Deklaracja właściwości użytkowych to dokument zawierający najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości, przy czym ich zakres precyzuje Rozporządzenie 574/2014. - DWU, poza niepowtarzalnym numerem dokumentu, powinna zawierać kod identyfikacji produktu oraz jego zamierzone zastosowanie, dane producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela – precyzuje Joanna Kamuda. Poza tym musi ona uwzględniać informacje na temat systemu (lub systemów) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, wskazywać normę zharmonizowaną (lub odniesienie do innego dokumentu oceny), według której przeprowadzono badania wyrobu, a także notyfikowaną jednostkę, która była odpowiedzialna za ich wykonanie. Ponadto w postaci tabeli muszą być przedstawione deklarowane właściwości użytkowe produktu oraz (jeśli jest to konieczne) wskazana odpowiednia albo specjalna dokumentacja techniczna. DWU może być wystawiona tylko przez producenta wyrobu budowlanego i udostępniona przez niego w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych a Deklaracja Zgodności

Wystawienie DWU jest obligatoryjne od 1 lipca 2013 r. i wynika z zastąpienia dyrektywy 89/106/EWG (inaczej CPD) Rozporządzaniem 305/2011 CPR. Jednocześnie od tego momentu DWU zastąpiło obowiązującą wcześniej Deklarację Zgodności (DZ), która potwierdzała zgodność produktu z normami i aprobatami technicznymi. Choć pomiędzy treścią obu tych dokumentów występują pewne różnice, producenci wyrobów budowlanych w przypadku niektórych z nich nadal posługują się DZ i to ją udostępniają kupującym. Jest to nie tylko możliwe, ale i zgodne z obowiązującymi przepisami, a konstrukcje wykonane z pomocą produktów mających DZ mogą uzyskać odbiór budowlany. Wynika to z tego, że Deklaracja Zgodności jest ważna do momentu wygaśnięcie aprobaty technicznej.

 

Co daje DWU?

Deklaracja Właściwości Użytkowych jest potwierdzeniem właściwości wyrobu budowlanego. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego cech, dokumentów, na podstawie których został zbadany oraz instytucji, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie testów. Stosowanie w codziennej pracy produktów, które mają odpowiednie certyfikaty, stanowi dla wykonawcy gwarancję, że wykonane przez niego konstrukcje będą bezpieczne i zachowają swoje parametry przez lata. Co więcej, DWU to dokument, który daje wszystkim uczestnikom rynku budowlanego (nie tylko wykonawcom, ale też inwestorom lub kupującym) możliwość porównania rozwiązań w oparciu o jednoznaczne i czytelnie określone parametry. Właściwości wyrobów weryfikowane są na podstawie kryteriów obowiązujących we wszystkich państwach należących do UE. DWU to także dokument, który pozwala na uzyskanie odbioru budowlanego i jest jednym z elementów dokumentacji, która stanowi uzupełnienie m.in. dziennika budowy. Jest to istotne nie tylko z perspektywy inwestora, ale też wykonawcy czy podwykonawcy.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube