Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Uwzględnianie ścian działowych w obliczeniach wskaźników powierzchniowych budynku

11.01.2019

Udział powierzchni zajmowanej przez ściany działowe w powierzchni użytkowej mieszkania powinien być stały, taki jak określono w projekcie budowlanym/dokumentacji powykonawczej.

 

STRESZCZENIE

Duża różnorodność występujących rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych ścian działowych, a szczególnie ścian nadających się do demontażu, powoduje powstanie wątpliwości przy ich uwzględnianiu w obliczaniach wskaźników powierzchniowych budynku, zwłaszcza przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokali. W artykule omówiono przepisy prawne i normalizacyjne w tym zakresie, podano również zasady kwalifikacji ścian działowych jako przegród budowlanych nadających się do demontażu i ewentualnego ponownego montażu.

 

ABSTRACT

The large variety of construction and material solutions of partition walls, and in particular, the walls - as is not precisely specified in the PN-ISO 9836:1997 - suitable for dismantling, creates doubts when considering them in the calculation of building surface indicators and especially when calculating the usable area of the particular premises. The article discusses legal and standardization provisions in this area, as well as the rules for qualifying partition walls, as building partitions suitable for dismantling and possible re-assembling.

 

W budownictwie mieszkaniowym, a szerzej w budownictwie ogólnym, stosowane są ściany działowe o dużej różnorodności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Mogą to być ściany murowane, gipsowo-kartonowe na szkielecie drewnianym bądź stalowym, modułowe przystosowane do prostego montażu i demontażu, harmonijkowe pionowe lub poziome, a także przesuwne. W trakcie projektowania dobierane są ściany działowe o cechach odpowiednich do przewidywanej funkcji użytkowej. Na przykład ściany wydzielające pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać funkcję zarówno przegrody wizualnej, jak i akustycznej. Natomiast ściany między pokojami mieszkalnymi nie zawsze muszą stanowić np. przegrodę wizualną. Konstrukcja ściany działowej i materiał, z którego jest wykonana, decydują o sposobie uwzględnienia tej ściany w obliczeniach wskaźników powierzchniowych, zarówno budynku, jak i poszczególnych lokali.

Zasady obliczania wskaźników powierzchniowo-kubaturowych podawane są od zawsze w Polskich Normach i w literaturze technicznej, np. [1].

Do roku 1996 przy obliczaniu powierzchni budynków i ich części (lokali, pomieszczeń) stosowano zasady określone w Polskiej Normie PN-B-02365:1970 [2]. Zapis odnoszący się do sposobu uwzględniania powierzchni zajętej przez ściany działowe znajdował się w p. 3.3 definiującym powierzchnię konstrukcji i brzmiał następująco: Powierzchnia konstrukcji - powierzchnia przekroju poziomego pionowych elementów konstrukcji nośnych i nienośnych, jak slupy, ściany nośne i wypełniające (osłonowe), ścianki [ściany] działowe itp. na wszystkich kondygnacjach budynku. W normie nie ma żadnych dodatkowych informacji co do rodzaju ścian działowych, ale znając ówczesny rozwój technologiczny budownictwa, rozumiano przez to występujące praktycznie jako jedyne ściany działowe murowane i ewentualnie ściany drewniane. Ściany działowe, mimo że nie były elementami nośnymi, uważano za trwałe elementy struktury budynku (lokalu). Były solidne i wykonanie ich wymagało robót budowlanych. Ściany działowe przewidywane do ewentualnego demontażu i ponownego montażu praktycznie wtedy nie występowały.

Ściany działowe przewidywane do ewentualnego demontażu i ponownego montażu były szeroko stosowane w krajach zachodnich, szczególnie w budownictwie biurowo-hotelowym, co zostało uwzględnione w normie PN-ISO 9836 opublikowanej w Polsce w 1997 r.

W normie tej znalazło się więc odniesienie do ścian działowych w kontekście obliczania powierzchni użytkowej. I tak w p. 5.1.5.3 normy, w którym podano zasady obliczania powierzchni netto, zapisano: Do powierzchni netto wliczane są także powierzchnie zajęte przez elementy nadające się do demontażu, takie jak ściany działowe typu przepierzenia (wyróżnienie autorów). W dalszej części normy, odnoszącej się do obliczania powierzchni konstrukcji (p. 5.1.6.1), jest zapis: Powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni całkowitej (mierzona na rzucie poziomym, na poziomie posadzki); jest to powierzchnia zajęta przez elementy zamykające (np. ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne) oraz powierzchnia słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych itp., a także inne powierzchnie niedostępne (...).

Tak więc od 1997 r. została zwrócona uwaga na konieczność uwzględnienia cech fizycznych ścian działowych innych niż rodzaj materiału, z jakiego są wykonane, lecz o możliwości ich demontażu i zamontowania w innym miejscu. Tu należy rozumieć, że chodzi o demontaż i montaż, który nie jest typową robotą budowlaną w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, lecz prostą czynnością techniczną ustawienia tymczasowej przegrody wydzielającej powierzchnię przewidzianą do innego sposobu użytkowania.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube