W Płońsku podpisano umowy na dwa odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 35,7 km.

Są to Strzegowo–Pieńki (22 km) i Pieńki–Płońsk (13,7 km). To ostatnie dwa z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. W grudniu ubiegłego roku podpisane zostały umowy na pozostałe dwa odcinki.

Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., które wybuduje odcinek Strzegowo–Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, a odcinek Pieńki–Płońsk za 311,7 mln zł. Na obu zadaniach wykonawca zadeklarował 34-miesięczny okres wykonania robót oraz 10-letnią gwarancję jakości wykonanych prac. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to 12 maja 2021 r.

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki–Mława (ok. 14 km), Mława–Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo–Pieńki (ok. 22 km), Pieńki–Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania.

 

 

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu powstaną węzły: „Mława Północ”, „Mława Południe”, „Modła”, „Żurominek”, „Strzegowo Północ”, „Strzegowo Południe”, „Glinojeck”, „Pieńki Rzewińskie”, „Dłużniewo”.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7:

- klasa drogi – S;

- prędkość projektowa – 100 km/h;

- nośność – 11,5 t/oś;

- całkowicie ograniczona dostępność;

- dwie jezdnie o szerokości po 7,0 m;

- pas rozdziału o szerokości 12,0 m;

- obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5 m;

- jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Źródło: GDDKiA