Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło Program Inwestycji dla budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 o długości 4,3 km. Oznacza to możliwość rozpoczęcia procesu przygotowania i realizacji dla tego zadania.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie koncepcji programowej, przetarg na jej wykonanie powinien zostać ogłoszony pod koniec lutego tego roku. Realizacja inwestycji planowana jest w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie budowy przewidziano na 2025 r.

Przez położony na wschodzie województwa zachodniopomorskiego Szczecinek przebiegają dwie drogi krajowe – DK11 i DK20. Drogi te krzyżują się w dwóch miejscach na terenie miasta. Obecnie trwa budowa obwodnicy w ciągu S11 o długości 12 km, która wyprowadzi ze Szczecinka ruch tranzytowy w relacji północ–południe. Jednak w dalszym ciągu przez centrum Szczecinka przebiegać będzie DK20. Po to, aby wyprowadzić ze Szczecinka cały ruch tranzytowy, konieczna jest realizacja obwodnicy w ciągu DK20.

 

 

Obwodnica w ciągu DK20 ominie od południa Szczecinek, łącząc się z budowaną obecnie obwodnicą w ciągu drogi S11. Nowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Inwestycja rozpocznie się na północ od miejscowości Sitno, gdzie powstanie rondo, od którego rozpocznie się obwodnica. Następnie droga będzie przebiegała w kierunku wschodnim, przechodząc wiaduktem nad linią kolejową Szczecinek–Piła. Na przecięciu z obecną DK11 powstanie kolejne rondo, a na włączeniu w S11 nowy węzeł drogowy.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj też: Powstanie obwodnica Szczecinka w ciągu drogi S11