Od dnia 26 sierpnia 2019 r. Krajowe Biuro PIIB mieści się pod nowym adresem: 00-793 Warszawa, ulica Kujawska 1.

Numery telefonów i adresy e-mail nie uległy zmianie.

Tak wygląda nowa siedziba PIIB:

 

Wejście do budynku

 

Widok budynku od ulicy Kujawskiej

 

Widok budynku od strony skarpy