Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie zrealizuje Mostostal Warszawa.

Klaster to projekt wspólnej przestrzeni, zapewniającej techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki czy spędzania wolnego czasu dla startupów, mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców oraz grup nieformalnych, a także innych osób, które chcą skorzystać z jej możliwości. Udział w funkcjonowaniu Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 będzie miał również samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę będą w niej miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Projekt wchłonie dwa istniejące obiekty magazynowe przy ul. Zabłocie, znajdujące się w rejonie torów kolejowych.

Inwestycja ma być gotowa do 30.07.2021 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 39,25 mln zł brutto. Maksymalny okres rękojmi to 84 miesiące. Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.

 

 

 

Czytaj także: Dawne hale fabryczne - przykłady adaptacji. Łódź, Kraków, Gdańsk

ŁÓDŹ.WORK - coworking w Łodzi