Jakie są najpopularniejsze obecnie obszary zastosowań kamer termowizyjnych w elektrowniach?

Energetyka zawodowa to pierwsze zastosowanie komercyjnej kamery, jaką wyprodukowano na świecie w latach 60. zeszłego wieku. I ten stan się nie zmienił. Do dziś w elektrowniach kamery stosuje się w kilku podstawowych grupach:

- tory prądowe – niezależnie od napięcia, wszelkie niedociągnięcia związane z wadą materiału, korozją złącza, złym montażem czy nierównomiernym obciążeniem objawiają się anomalią temperaturową, więc kamera to widzi;

- izolacje – czy jest to kocioł, elektrofiltr, rurociągi, budynki, kominy czy inne urządzenia, gdzie izolacje (wełna, styropian, wymurówka) są stosowane, wszędzie tam kamera ma rację bytu, ponieważ pokazując rozkład temperatur na powierzchni wspomnianych obiektów pozwala operatorowi na analizę stanu izolacji i kosztów eksploatacji, a więc planowanie optymalnych w czasie okresów remontowych;

- mechanika – silniki, łożyska, pompy, kompresory, turbiny itd. – każda anomalia temperaturowa może być dowodem na złą pracę urządzenia; stąd zasadność zastosowania kamery, aby wykryć zagrożenie, zanim przerodzi się ono w awarię, pożar czy inny niezapowiedziany, a więc najkosztowniejszy problem.

 

Paweł Rutkowski

dyrektor

autoryzowany dystrybutor Flir Systems