Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

CV

03.12.2018

Posłuchaj: Pobierz:

PERSONAL INFORMATION

First name and surname:    George Kowalski

Address:  23 Spring Street, Manchester

Mobile:  077535 876532

E-mail:  george@kowalski.co.uk

Nationality:  Polish

DOB:  15/04/1985

WORK EXPERIENCE (dates, position held, employer, main duties)

06/2014 - present Site manager, Construction Experts, Manchester

 • Managing the construction of two skyscrapers in the centre of Manchester;
 • Planning and organising work, resources, labour, plant, equipment and materials in a cost-effective way, ensuring the projects are delivered on time and within specified budget;
 • Liaising with any subcontractors, supervisors, architects, quantity surveyors and the general workforce involved in the projects;
 • Liaising with the local authority to ensure compliance with lo- cal construction regulations;
 • Creating plans, drawings and quantities as well as checking them for accuracy of calculations;
 • Maintaining quality control procedures and ensuring safety by making safety inspections.

04/2010 - 05/2014 Site engineer (master), AC Construction, London

 • Carrying out building works across a number of sites as part of both small-scale projects and multi-million ventures within residential and commercial sectors;
 • Organising and coordinating the work of sub-contractors and craftspeople in order to meet agreed deadlines;
 • Supervising site and work in terms of technical, quality and health and safety matters;
 • Creating schedules as well as preparing documents and reports as required;
 • Overseeing the selection and delivery of materials, services and equipment on site.

07/2008 - 03/2010 Apprentice, MC Construction, London

 • On-the-job training;
 • Carrying out general labouring as requested;
 • Assisting other tradesmen in such works as groundworks, bricklaying, carpentry, joinery, painting, plastering, plumbing and electrical engineering.

EDUCATION AND TRAINING

2005-2009  Bachelor of Science in Civil Engineering Warsaw University of Technology, Poland

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCIES

Driving licence (car), First aid training course, Familiarity with construction management software packages

Languages: Polish (native), English (fluent), French (basic)

Very good technical, computer and organisational skills

Eligible to work in the UK

References available on request

 

Słowniczek/Vocabulary

CV (Curriculum Vitae, resume) - CV

personal information - dane osobiste

first name - imię

surname - nazwisko

nationality - narodowość

DOB (date of birth) - data urodzenia

work experience - doświadczenie zawodowe

employer - pracodawca

skyscraper - drapacz chmur

resources - zasoby

labour, workforce - siła robocza

local authority - lokalne władze

drawing - rysunek

safety inspection - inspekcja bezpieczeństwa

site engineer - inżynier budowy

master - mistrz

venture - przedsięwzięcie

craftspeople (craftsmen, tradespeople, tradesmen) - fachowcy, specjaliści, pracownicy wykwalifikowani

on-the-job training - przyuczenie do zawodu

groundworks - roboty ziemne

bricklaying (brickworks) - roboty murarskie

carpentry - ciesielstwo

joinery - stolarstwo

plastering - tynkowanie

plumbing - hydraulika

electrical engineering - elektrotechnika

 

Użyteczne zwroty/Usefulphrases

position held - zajmowane stanowisko

main duties - główne obowiązki

in a cost-effective way - w ekonomiczny, wydajny sposób

liaising with subcontractors, supervisors, etc. - współpraca z podwykonawcami, przełożonymi, itp.

compliance with local construction regulations - zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi

accuracy of calculations - prawidłowość kalkulacji

quality control procedures - procedury kontroli jakości

Bachelor of Science in... - inżynier na kierunku...

personal skills and competencies - kompetencje i umiejętności osobiste

first aid training course - kurs pierwszej pomocy

eligible to work in... - uprawniony do pracy w...

references available on request - referencje dostępne na życzenie

 

Tłumaczenie

DANE OSOBISTE

Imię i nazwisko: George Kowalski

Adres: ul. Spring 23, Manchester

Telefon komórkowy: 077535 876532

E-mail: george@kowalski.co.uk

Narodowość: Polska

Data urodzenia: 15/04/1985

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (daty, zajmowane stanowisko, pracodawca, główne obowiązki)

06/2014 - obecnie Kierownik budowy, Construction Experts, Manchester

 • zarządzanie budową dwóch drapaczy chmur w centrum Manchesteru;
 • planowanie i organizowanie pracy, zasobów, siły roboczej, urządzeń, sprzętu i materiałów w ekonomiczny sposób - dbanie o to, by projekty były realizowane na czas i w ramach określonego budżetu;
 • współpraca z podwykonawcami, przełożonymi, architektami, kosztorysantami i pracownikami budowlanymi w ramach projektów;
 • współpraca z lokalnymi władzami w celu zapewnienia zgodności prac z lokalnymi przepisami budowlanymi;
 • wykonywanie planów, rysunków i kosztorysów, a także sprawdzanie ich pod kątem poprawności obliczeń;
 • przestrzeganie procedur kontroli jakości i zapewnianie bezpieczeństwa poprzez przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa.

04/2010 - 05/2014 Inżynier budowy (mistrz), AC Construction, London

 • wykonywanie robót budowlanych na kilku budowach zarówno w ramach projektów o małej skali, jak i wielomilionowych przedsięwzięć w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym;
 • organizowanie oraz koordynowanie robót prowadzonych przez podwykonawców i fachowców w celu dotrzymania uzgodnionych terminów; pełnienie nadzoru technicznego, jakościowego i BHP nad realizacją robót;
 • opracowywanie harmonogramów oraz przygotowywanie wymaganych dokumentów i raportów;
 • nadzorowanie wyboru oraz dostaw materiałów, usług i sprzętu na budowach.

07/2008 - 03/2010 Praktykant, MC Construction, London

 • przyuczenie do zawodu;
 • wykonywanie ogólnych prac budowlanych zgodnie z wymaganiami;
 • asystowanie pozostałym fachowcom w takich pracach, jak roboty ziemne, roboty murarskie, ciesielstwo, stolarstwo, malowanie, tynkowanie, hydraulika i elektrotechnika.

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

2005-2008 Inżynier Budownictwa Politechnika Warszawska, Polska

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

Prawo jazdy kat. B

Kurs pierwszej pomocy

Znajomość oprogramowania do zarządzania budową

Języki: polski (natywny), angielski (biegły), francuski (podstawowy)

Bardzo dobre umiejętności techniczne, komputerowe i organizacyjne.

Uprawniony do pracy w Wielkiej Brytanii.

Referencje dostępne na życzenie.

 

Magdalena Marcinkowska

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube