Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego

11.04.2019

W Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowana przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

 

Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Na postrzeganie zawodów zaufania publicznego bardzo silnie oddziałują etyka zawodowa i działalność społeczna. Są one mocno powiązane z prestiżem i zaufaniem, jakim darzy daną profesję społeczeństwo.

W konferencji „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego”, która miała miejsce 5 kwietnia br., uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych m.in.: pielęgniarek i położnych, prawników, lekarzy, inżynierów budownictwa. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszono Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Mieczysława Grodzkiego – przewodniczącego Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego KR PIIB oraz zastępcę przewodniczącego Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Śląskiej i Wielkopolskiej OIIB.

Panele dyskusyjne zostały poprzedzone wykładem wprowadzającym dr. Leszka Mellibrudy pt. „Wiele spojrzeń na wspólną sprawę – psychologiczne aspekty odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania społecznego w świetle wyników sondażu członków samorządów zawodowych”. Ankieta została skierowana w marcu 2019 r. do 8000 adresatów, reprezentujących 11 samorządów zawodowych. Najliczniej wzięli w niej udział inżynierowie budownictwa oraz pielęgniarki. Przeprowadzone badanie pokazało, że zdaniem uczestników ankiety podstawowe funkcje samorządu wymagające wzmocnienia to: troska o godność i niezależność zawodu, obrona interesów wszystkich członków oraz pełnienie funkcji strażnika standardów. Do najważniejszych aspektów odpowiedzialności społecznej samorządów należy: budowanie, promowanie i wzmacnianie standardów zawodowych, interweniowanie oraz ochrona interesów zawodu, dbałość o zdrowy klimat relacji interpersonalnych w obrębie grup zawodowych, a także wzmacnianie więzi i solidarności zawodowej dla wspólnej budowy pozytywnego etosu zawodowego. Zdaniem uczestników ankiety prestiż oraz autorytet samorządów w przyszłości zależy od promowania dobrych praktyk, wzmacniania etosu zawodowego, doskonalenia pozytywnego wizerunku danego zawodu i dbałości o niezależność polityczną samorządu.

 

 

Czytaj też: Bezpiecznie czy (i) pięknie...

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube